Nord-Odal kommune har en rekke byggeklare boligtomter til salgs i forskjellige kommunale boligfelt. I tillegg tilbyr private aktører tomter flere steder.

Sand eller Mo

Sand ligger ved nordenden av Storsjøen. Her har du et godt busstilbud til Eidsvoll, Gardermoen/Oslo og Kongsvinger. Sand har et bredt utvalg av butikker og servicetilbud. Her ligger også Sand sentralskole og det populære idrettsanlegget Prestberget. Milepelen kulturhus og det nye bibliotektet Samling ligger i Sand.

Mo ligger nordøst for Storsjøen og består av tettstedene Gardvik, Knapper og Austvatn. Her har du flott utsikt til Storsjøen. Her finner du også kommunens moderne ungdomsskole med tilhørende idrettshall, samt Garvik skole og Mo barnehage.

Syverstuen (privat)

Brurhella (privat)

Garvikåsen

Korsholen

Sollia