Feil i eiendomsgrenser

Dersom du oppdager at eiendomsgrensene er inntegnet feil i kartet kan dette rettes opp på to måter:

  1. Avholde en oppmålingsforretning for å merke og måle eiendomsgrensene sammen med naboene. Dette alternativet går ut på at man rekvirerer en oppmålinsforretning til kommunen der man ønsker å klarlegge eksisterende eiendomsgrenser. I slike saker er det viktig at historiske dokumenter, som for eksempel skylddelinger, jordskiftesaker og liknende, blir lagt frem slik at man kan bruke dette som utgangspunkt for å finne igjen gamle grenselinjer.
  2. Alternativt kan man rette kartet uten at man avholder en oppmålingsforretning. Dette forutsetter at man kan dokumentere at dagens kart er feil og at dokumentasjonen man har tilgjengelig er god nok til at man kan rekonstruere de gamle grensene i kartet. Hvis dokumentasjonen er god og naboene er enige om det, kan kartet rettes.

Du kan også lese mer om dette på Kartverkets hjemmeside (kartverket.no).

Andre feil i kartet

Andre feil i kartet kan du melde inn via Kartverkets tjeneste  Rett i kartet (rettikartet.no). Du kan også  melde feil til kommunen (e-post).