Adressetildeling er kommunens ansvar. Nord-Odal kommune har nå vegadresser i størstedelen av kommunen, men noe feilretting  og adressering av fritidsbebyggelse og skogshusvær gjenstår.  Du kan til en hver tid sjekke status for vegadresser (kartverket.no) i Nord-Odal og andre kommuner.

Adresser og skilting finner du informasjon om på Kartverkets hjemmesider (kartverket.no).