En oversikt over tjenester og oppgaver knytta til dette fagområdet finner du i menyen.
 

Oppmålingsforretning

En oppmålingsforretning går ut på at en landmåler fra kommunen merker og måler nye eller gamle eiendomsgrenser sammen med naboene til stede.

Hvis man ønsker å gjennomføre en oppmålingsforretning må man rekvirere (bestille) dette hos kommunen slik at landmåleren kan innkalle naboene til et felles møte i marka for at man i fellesskap kan kartlegge og merke de nye eller gamle eiendomsgrensene med godkjente grensemerker.