Velferdsordningene i landbruket omfatter flere ordninger: