Melding om bruk av avløpsslam

Hvis du ønsker å bruke avløpsslam, plikter du å sende inn melding til kommunen senest to uker før du mottar slammet.

 

Meldingen skal inneholde

  • Meldingsskjema med nødvendig informasjon. Last ned meldingsskjema her og fyll inn.
  • Kart som viser hvor slammet skal brukes og eventuelt hvor det skal lagres.
  • Varedeklarasjon for slammet
  • Eventuelle jordanalyser (tungmetaller)

 

Ditt ansvar å følge regelverket

Du har selv ansvar for å sette deg inn i og følge regelverket om mottak, lagring og bruk av slam.

Du finner mer informasjon her:

 

Nabovarsel

Selv om slammet er stabilisert kan det oppstå luktproblematikk ved lagring. Vi anbefaler derfor at du sender ut nabovarsel til naboer som kan bli berørt av luktproblematikk.

Utkast til nabovarsel kan du laste ned her.

Legg ved kart som viser lagringsplass sammen med nabovarselet.

 

Mellomlagring av slam

Hvis det er mulig bør slammet spres direkte og nedmoldes. Hvis man må mellomlagre slammet må det ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det kan medføre fare for forurensning.