Da 5 %, dvs 25 000 daa av Nord-Odal kommunes totalareal på 508 000 daa er jordbruksareal. Statistikk for jordbruk og andre arealressurser finner du på hjemmesiden til Norsk institutt for bioøkonomi (nibio.no).

Nærmere informasjon om tilskuddsordninger, lovverk m.m. tilknyttet jordbruk finner du i menyen.