Mangel på gjerde mot utmarka var et av kveldens store temaer da 30 bønder i Nord-Odal møttes til krise-kafé denne uka.

Med en førsteslått som ga svært dårlige avlinger og en andreslått som ser ut til å utebli, er bøndene i Nord-Odal i en fortvila situasjon. Flere har gått til innkjøp av halm, men har ikke fått nok. Nå går de mot vinteren med altfor lite fôr på lager. Ved å sende husdyra ut i skogen er det mulig å spare det lille fôret som er høsta, til vinteren. I utmarka ligger det fôrressurser som ennå ikke har blitt utnytta. Den eneste måten man kan høste dette fôret på er gjennom beiting.

 

Kommunen oppfordrer til gjerding

I store deler av Nord-Odal kommune er det mangel på vedlikehold av gjerder i utmark. Det er også områder hvor gjerder mangler.

Nord-Odal kommune vil derfor oppfordre alle grunneiere som har eiendom som grenser mot utmark om å gå over gjerdene sine, og sette de i stand så raskt som mulig. På strekninger som mangler gjerde oppfordrer kommunen om at det settes opp gjerder. Grinder og ferister må komme på plass.

Mange grunneiere er ikke klar over at de har gjerdeplikt mot utmark. Grunneiere plikter å gjerde mot utmark, slik at husdyr kan beite uten å komme inn i private hager eller jorder. Gjerderetten og gjerdeplikten står sterkt i Norge, den er nedfelt i en egen lov, Lov om grannegjerde. Har du spørsmål om gjerding så kan du ta kontakt med avdeling for Eiendom og samfunn i Nord-Odal kommune.

 

Nord-Odal kommune har selv begynt gjerdearbeidet rundt kommunens eiendommer ved Korsholen. Kommunen vil fortsette arbeidet med å utbedre egne gjerder mot utmark i andre områder.

Med den akutte fôrmangelen som er i år oppfordrer kommunen alle grunneiere til å gå i gang med gjerdearbeidet så snart som mulig.

 

Lukk grinda

Mange ferdes i naturen. Kommer du til et gjerde, så følg gjerdet til du kommer til ei grind. Lukk grinda slik at dyra holder seg på riktig side av gjerdet.


Nedfalte gjerder må utbedres.

Kyr på beite