Har du spørsmål knyttet til gjerderett og beiterett finner du mye informasjon om dette på hjemmesiden til Landbruks- og matdepartementet