Vi får omvisning, informasjon om hvordan de driver igjennom året, hvorfor de har valgt økologisk, skillelinjer mellom økologisk og konvensjonell og økologiske muligheter i Sør-Hedmark. 
Det blir enkel servering. 

Tid: tirsdag 2. april
Klokkeslett: 1800-2030. 2030 avslutter vi felles arrangement. Fra 2030-2100 er det spørretid for de som har konkrete planer om å legge om til økologisk birøkt. 

Sted: Kuskemoen bigård, Austmarka. Adresse sendes ut til påmeldte etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist: torsdag 28. mars. 
På grunn av begrenset plass setter vi maks antall deltagere.  Deltagere med planer om å legge om til økologisk vil bli prioritert. Fredag 29. mars vil det sendes ut mail til alle som melder seg på og bekrefte at de får plass eller ikke. Adresse til Kuskemoen bigård legges med i samme e-post. 

Påmeldingskjema finner du her

Arrangementet er støttet med UT-midler fra Fylkesmannen i Hedmark. 

Bikuber