Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan gis personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.

 

For å bli registrert i autorisasjonsbasen for plantevernmidler må man selv kontakte kommunen etter bestått eksamen for å be om å bli lagt inn i basen. Legg ved dokumentasjon på yrkesmessig behov. Kommunen vurderer om kravene er oppfylt før personen eventuelt registres inn i autorisasjonsbasen for plantevernmidler. Når kommunen har registrert en person i autorisasjonsbasen sender Mattilsynet ut selve beviset. Dette tar vanligvis noen uker. Kommunen kan på forespørsel utstede midlertidige bevis  til de som trenger dette før de mottar beviset fra Mattilsynet. 

 

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav om autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til fylket og kommunen. Mer informasjon finner du på Mattilsynets hjemmeside