SkigardHovedarbeidsområdene er statlig lovpålagte oppgaver innen tilskuddsforvaltning, lovforvaltning og næringsutvikling.

Lovforvaltningen er hovedsakelig knyttet til  jordlov, konsesjonslov og odelslov. Disse finner du på lovdata sin hjemmside: jordlov, konsesjonslov og odelslov.

Næringsutvikling er blant annet knyttet til behandling av søknader til kommunens næringsfond, Innovasjon Norge innen eller i tilknytning til landbruket. Det kan gis lån og tilskudd til jordbruk og skogbruk, såvel som de fleste andre næringer.

Har du på utkikk etter å etablere eller videreutvikle virksomheten, kan du finne mye nyttig informasjon på Kongsvingerregionens felles næringsweb:
www.kongsvingerregionen.no

 

I menyen til høyre finner du mer informasjon om ulike temaer innen jordbruk.