Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at du får veiledning underveis – slik blir det enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen. For kommunen går det raskere å behandle søknaden og journalføringen blir mer effektiv. 

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett, digitalt:

  • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke, og hvilken søknad som må sendes.
  • Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen. 

Det sikrer at søknaden blir mer komplett. Søknadene som på denne måten sendes digitalt, kan lastes direkte inn i kommunens eByggesaks-løsning og gjør ikke minst journalføringen mer effektiv. 

Mer informasjon om digitale byggesaksløsninger:

Alle søknadsløsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene

Se også filmen om hvordan vi gjør søknadsprosessen fra utfylling til endelig godkjenning enklere og tryggere