Veiledning om dispensasjon

(Informasjonsskrivet inneholder lenke til Fylkesmannen i Hedmark. Den lenken er nå ugyldig, bruk lenken til Statsforvalteren i Innlandet under)

Rundskriv om dispensasjon fra plan- og bygningsloven fra Statsforvalteren i Innlandet