Telenor Norge AS har i samarbeid med Nord-Odal kommune bygget ut fiberbredbånd i Råsen, Toner, Bunes og Fjell  (2018). Disse områdene ble delvis finansiert med midler fra NKom og Nord-Odal kommune. I tillegg har Telenor bygd ut fibernettet i Sand på kommersielt vis.

Bestillingsperioden for utbyggingen er over. Kontakt Telenor for informasjon om muligheter til senere oppkobling:

Kundeservice:
https://www.telenor.no/privat/kundeservice


Telefon: 915 09 000