Det finnes alternative finnes i dag flere ulike tilbydere av fiber over kobbernettet (ADSL) i Nord-Odal. Vi anbefaler at du kontakter en bredbåndsleverandør for å høre mer om ulike alternativ.

Bor du på et sted hvor det ikke tilbys bredbånd, så kan andre teknologier være et alternativ. Disse er tilgjengelig fra en rekke forskjellige leverandører.

Mobil (4G) – bredbåndskommunikasjon via det mobile telenettet. Det finnes antenneløsninger for den mobile bredbåndsruteren som man kan sette på utsiden av veggen for å bedre signalene inne i huset. Det er viktig å sjekke dekningen på 4G både utendørs og innendørs der man bor før man velger en slik løsning. Har du god utendørsdekning men dårlig innendørs dekning så bør man sjekke at bredbåndsruteren støtter utendørs antenner. De fleste leverandører av mobile tjenester har tilbud på denne type løsninger. Selve nettene leveres av tre leverandører og der finner man også dekningskart for sitt område. De andre leverandørene leier seg inn på nettene til disse tre.

Radioaksess – benytter radio frekvenser for trådløs overføring av signaler mellom abonnentene og operatørenes basestasjoner. Radioløsninger gir mindre kapasitet enn fiber, men i utgangspunktet noe større kapasitet enn dagens løsninger via ”telefonlinjer”. Løsningen krever fri sikt mellom stasjonene, hastigheten kan påvirkes av vær og vind og hvor mange som er koblet opp mot en basestasjon.

Satellitt – bredbåndskommunikasjon over satellitt er i sterk utvikling, og har fortrinn i områder med spredt bosetting. Slik kommunikasjon er kostbar, men kostnadene er stadig synkende. Svakheten ved denne er at signalene skal sendes fra ditt hus, opp til satellitten og ned til bakken igjen, dette vil gi lengre svartid enn ved bruk av tradisjonell forbindelse. Svartid påvirkes også av signalstyrke. Dette kan medføre at IP telefoni og strømme tjenester ikke fungerer optimalt. Løsningen kan i dag bruke samme Parabol antenne som for TV.

Pris / kapasitet / hvem som kan levere der du bor varierer så litt undersøkelser kan svare seg.

Dekningskartene finner du på følgende steder.