§ 13 bygg er en samlebetegnelse for særskilte brannobjekt som brannvesenet anser for å ha en høynet risiko eller konsekvens ved brann. Dette er bygg hvor det oppholder seg mange mennesker eller bygg som har stor verdi i kraft av sin aktivitet eller beskaffenhet.

Brannvesenet vurderer hvilke bygg som kan ha denne risikoen og fører tilsyn med særskilte brannobjekter, basert på en risikovurdering.

Tilsynet ender opp med en rapport som angir avvik og anmerkninger. Disse følges igjen opp med sanksjonsmidler for å sikre at alle bygg er på et lovlig nivå i forhold til brann og rømningssikkerhet.