Brannvesenet holder kurs i følgende emner:

  • Kurs for brannansvarlige i virksomheter
  • Kurs i varme arbeider
  • Slokkekurs
  • Brannvernopplæring tilpasset behov        

Kursene settes opp ved etterspørsel eller annonsering.
Vi er fleksible med tidspunkt og gjennomfører gjerne på kveldstid om dette er best for deltakerne.

 

KursPrisKommentarer

Priser pr 18.05.2015:

Varme arbeider

2490,-

inkludert lærebok, sertifikat, lunsj og slokkeøvelse

For større grupper kan det avtales egen pris
Kurs for brannansvarlige i virksomheter

1550,-

Heldagskurs
Dokumentert slokkeøvelse (VA)

300,-

250,- over grupper på 10 personer

Til det nettbaserte kurset for varme arbeider som krever dokumentert slukkeøvelse
BrannvernopplæringPris avtales etter omfang og selvkostSettes opp etter ønske