Eier har mulighet for å benytte godkjente montører eller montere ildstedet selv. Dersom en huseier selv monterer ildsted må det foretas en etterkontroll. Denne kontrollen kan utføres av murere, feiervesen, rehabilitører og lignende. Feiervesenet tar ingen gebyrer for slike kontroller.

Nymontering og rehabilitering av skorsteiner er derimot søknadspliktig arbeid som sorterer under plan og bygningsloven.

Montering av nytt ildsted er meldepliktig til kommunen ved feiervesenet. Meldingen kan sendes inn på elektronisk skjema eller e-post