Kontaktoppplysninger:

Brannsjef / forebyggende
Rune Ekornhol, 950 75 491

Leder beredskap
Steffan A. Bunes, 400 39 552

Vakthavende befal
957 84 912

Besøkadresse:
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse:
Nord-Odal kommune
Postmottak
Brannevesenet
Herredsvegen 2
2120 Sagstua