Nord-Odal brann- og redningstjeneste er delt inn i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

BrannsjefRune Ekornhol950 75 491
Leder beredskapSteffan A. Bunes400 39 552
Vakthavende befal 957 84 912

Alle brannmannskaper er deltidmannskap og er i andre jobber. Styrken består av 4 befal og 12 mannskaper. Det er organisert beredskapslag, bestående av ett befal og tre mannskap som har beredskapsvakt en uke av gangen.

Brannmeldinger skjer via regional 110-sentral Innlandet, lokalisert på Hamar.