Nasjonalt og regionalt oppleves økt etterspørsel etter lokale matvarer. I vårt disktrikt har vi latt oss inspirere av konseptene til Loftet Gardsbutikk, Mellem Gårdsmatutsalg og Skarstad. Vi ønsker å se om vi kan få til noe lignende i Odalen. Samarbeid med etablerte aktører er også interessant.

I første omgang ønske vi derfor å samle aktuelle produsenter og næringsutviklere til et inspirasjons- og idédugnadsmøte 26. april kl 18:00. HIt kommer også Mari Pandum fra Innovasjon Norge. Målet er å ende opp med en plan for hvordan dette kan realiseres.
 
Vi håper dere har mulighet til å komme til tross for en travel tid. Møte foregår i kommunestyresalen og det blir enkel servering (Trolig suppe fra Chez Karpow).

Påmelding til eva.snare@nord-odal.kommune.no
 

Lokalmat