Distriktene innebefatter ca 372 bolighus, 172 fritidsboliger og ca 35 virksomheter. Kommunen er i en innledende fase, og ønsker blant annet å kartlegge interessen for å igangsette utbyggingen. De foreløpige forundersøkelser tilsier at en eventuell utbygger vil være interessert dersom ca 80% av beboerne i området ønsker bredbånd.

Bredbånd vil gi mange fordeler:

  • Rask opplasting og nedlasting, minimum 50 Mbit/s kapasitet opp. I dag er kapasiteten varierende, men begrenset i disse områdene.
  • Stabil linje.
  • Kapasitet nok til hele husstanden, mulighet for strømmetjenester.

I følge tek.no vil en eventuell fiberkabel inn til huset også å øke verdien på din bolig. Les gjerne artikkelen ”God nettlinje øker boligverdien” på tek.no.

Tilskuddet fra Nkom er basert på at utbyggingen skjer som et spleiselag mellom Nkom, utbygger og kommunen/kommunens beboere. Den enkelte husstands kostnad i forbindelse med tilkobling er estimert mellom 6.000,- og 10.000,- kr. Dugnadstimer i form av, for eksempel, gravearbeid, vil kunne redusere avgiften. Dugnadsinnsats kan være nødvendig for å få realisert prosjektet, og vil bidra til reduserte kostnader for den enkelte. Tilknytning på et senere tidspunkt vil antakelig innebære høyere kostnader for husstanden.

I løpet av januar 2016 skal kommunen kunngjøre en anbudsrunde for utbygging av bredbåndsnettet i området.  Prosjektet omfatter prosjektering, bygging, eierskap og drift. Prosjektet blir utlyst som tjenesteanskaffelse hvor vi i utgangspunktet ønsker å forholde oss til en leverandør. Planen er å gjennomføre utbyggingen i løpet av 2016 og 2017.

Så snart utbygger (leverandør) er valgt, vil kommunen arrangere et informasjonsmøte. Vi er også interessert i å knytte kontakt med representanter for beboerne som kan fungere som koordinator i sitt nærområde.

Har dere spørsmål til tiltaket, eller kan tenke deg å være representant for dugnadsarbeidet, kan dere kontakte Paul Reidar Løsnesløkken, tel. 907 30 803 (tekniske spørsmål) eller Eva Snare, tel. 904 00 643 (dugnad) . Du kan også sende en e-post til eva.snare@nord-odal.kommune.no for å komme på varslingslisten.