Bredbåndsutbyggingen i Nord-Odal omfatter ca. 440 adresser for jordanelgg og ca 459 stk for luftanlegg. Det forventes ca 35 800 meter maskingraving av grøft, annen graving ca. 1 300 meter og strekking av luftkabel ca. 33 000 meter.

Siden dette er prosjekter hvor det delvis er gitt offentlig tilskudd utbyggingen, forventes at en stor andel takker ja til tilbudet og dermed en stor andel installasjoner.

Det legges fiber frem til tomtegrense. Kunden er selv ansvarlig for å grave inn til bolig. Kabel som legges fra tomtegrense er 14 mm tykk og bør ligge ca 30 cm ned i bakken. Det kommer et eget skriv som forklarer dette nærmere. De som blir tilkoblet via luftkabel skal ikke gjøre noe selv.

Prosjektet er delt opp i 4 områder. Det blir sannsynligvis nødvendig å starte parallelt i alle fire, evt i Sand 1 og  2 først.

Det er ønskelig å starte så fort som mulig – helst i mars. Grunnrettsavtaler er det første som må sikres. Veflen og JR Anlegg vi organisere innhenting av dette. Graving kan starte på jorder etter påske.

Sand 1

  • Adresser luft: 50
  • Adresser jord: 158

Sand 2

  • Adresser luft: 101
  • Adresser jord: 228

Råsen (offentlig tilskudd)

  • Adresser luft: 232
  • Adresser jord: 33

Fjell-Toner-Bunes (offentlig tilskudd)

  • Adresser luft: 126
  • Adresser jord: 21

For informasjon om priser og abonnement: http://info.canaldigital.no/fiber/nord-odal/

For spørsmål til Telenor, send epost til: nord-odal@telenor.com

Graving av fiberkabel
Graving av fiberkabel