Distriktene innebefatter ca 372 bolighus, 172 fritidsboliger og ca 35 virksomheter.

Bestillingsperioden for utbyggingen er over. Kontakt Telenor for informasjon om muligheter til senere oppkobling.

Kundeservice:
https://www.telenor.no/privat/kundeservice


Telefon: 915 09 000

 

 

 

bredband
Bredbåndsutbygging i Nord-Odal