Opplæring i norsk og samfunnsfag gis til de som har rett og/ eller plikt i henhold til Utlendingsloven og Introduksjonsloven.

Fullstendige bestemmelser finner du i Introduksjonslovens § 17.

Søknad sendes til Nord-Odal kommune, for behandling.