Nord-Odal kommune har ikke logopedtjeneste for voksne. Søknad om logopedtjenester kan allikevel sendes kommunen som vil behandle saken og evt oversende den til andre aktuelle tjenesteytere eller avdelinger.