Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger. 

Grunnskoletilbudet på GIV skoleåret 2020/2021 i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog:

Toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

All undervisning foregår på dagtid som et fulltidstilbud (30 t/uke) for de som tar alle fag.

Grunnleggende ferdigheter for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, samfunnsfag, naturfag og IKT på grunnleggende nivå. GIV tilbyr 10 timer opplæring i grunnleggende ferdigheter pr. uke.

Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni. 

Du søker grunnskoleopplæring for voksne ved å fylle ut søknadsskjemaetog sender det til din hjemkommune.

Søkere til grunnskoleopplæring for voksne blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hva slags opplæring du får tilbud om. For å overholde smittevernstiltak vil søkere bli innkalt til kartlegging i grupper på max 4 personer.

Har du spørsmål vedrørende grunnskoleopplæring? Ta kontakt med GIV på tlf 62 88 22 00 eller på e-post; giv@giv.no