Nord-Odal ungdomsskole skal delta i Ungdataundersøkelsen 2018. 

Mer informasjosjon om undersøkelsen kan man finne på www.ungdata.no.

Informasjonsbrev