Frist for å melde endring vedrørende eksisterende SFO-plass nærmer seg:

  • endring av plasstype for høsthalvåret - 01.07.2021
  • oppsigelse av plass - 01.07.2021 

Hvis du ikke har søkt om SFO-plass for kommende skoleår og ønsker dette, ber vi om at også denne søknaden leveres innen 01.07.2021.

lenkeSFO-plass - søknad, oppsigelse og endring av plass (kommunalt søknadsskjema)

lenkeVedtekter for SFO