Ordningen går ut på at prisen for SFO-plass ikke skal overstige 6 prosent av husholdningens samlede inntekt det siste året. Fra og med 01.08.21 innebærer dette at ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 492 250 kroner per år (2021).

Ordningen gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen overstiger 6 prosent.

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2021/2022 er 1. september 2021. Det er mulig å søke i løpet av SFO-året. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut SFO-året.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2020) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema)

lenkePressemelding om moderasjon i foreldrebetaling (Regjeringen.no)