Betalingssatser - SFO

  01.01.2023
Hel plass kr. 3 000,-
Hel plass1. trinnkr. 1 560,-
Red. plass kr. 2 000,-
Red. plass1. trinnkr. 0,-
Dagplass 1) kr. 370,-
Kostpenger 2)Hel plass
Red. plass
Dagplass
kr. 225,-
kr. 225,-
kr. 55,-


Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn.

1) Det gis ikke søskenmoderasjon på dagplass.

2) Kostpenger (mat) kommer i tillegg til SFO-satsen.
 

I de månedene det er høst- og vinterferie, vil fakturaen være pålydende 3/4 av betalingen. Hvis du ønsker plass i høstferien og/eller vinterferien, må du levere melding innen 15. september for høstferien og 1. februar for vinterferien. Opphold på SFO i høst- og eller vinterferie blir etterfakturert, i henhold til påmelding. Fakturabeløpet skal ikke overstige det som er ordinær sats pr. mnd. Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke dager dere ønsker å benytte dere av. 

Eget skjema: SFO- kjøp av høst- og/eller vinterferie


Juli er betalingsfri måned.
 

Moderasjonsordninger - SFO