Moderasjonsordninger - SFO

Moderasjonsordningene gjelder kun for opphold.

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn.

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)
Fra 01. august 2021 er det innført moderasjonsordning for foreldrebetalingen i SFO for elever på 1. - 4. trinn.

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2021/2022 er 1. september 2021 (utvidet søknadsfrist pga endring i forskrift). Det er mulig å søke i løpet av SFO-året. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra den måneden man søker fra og ut SFO-året.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2020) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema)

Ordningen går ut på at prisen for SFO-plass ikke skal overstige 6 prosent av husholdningens samlede inntekt det siste året. Dette innebærer at f.om. 01.01.21 gjelder ordningen for husholdninger en samlet inntekt som er lavere enn 492 250 kroner per år.

Ordningen gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen overstiger 6 prosent.

Fritak fra foreldrebetaling (gratis SFO)

01.08.2022 ble det innført ordning med gratis skolefritidsordning for elever på 1. årstrinn. Ordningen går ut på at kommunen skal gi fritak fra foreldrebetaling for 12 timer per uke i SFO. Det er ikke nødvendig å søke på ordningen.

Verdien av fritaket i Nord-Odal kommune tilsvarer p.t. inntil kr 1 389,47 per måned og er regnet ut etter hva en full SFO-plass koster - dette sikrer at fritaket blir likt for alle som har SFO-plass på 1. trinn. Reduksjonen skal skje etter at andre moderasjonsordninger (redusert foreldrebetaling og/eller søskenmoderasjon) er trukket fra. Foreldrebetalingen kan ikke gå under kr 0,-. Matpenger vil komme i tillegg.

Fritaket er synlig første gang på septemberfakturaen. På samme faktura vil også fritaket for august være påført.
 

lenkeForskrift til opplæringslova - om foreldrebetaling (Lovdata)

 

Betalingssatser - SFO