Fra barnehage til barneskole

pdfPå veg fra barnehage til barneskole - brosjyre (pdf)

Ved å følge lenkene under, kan du finne ut mer om overgangen fra barnehage til barneskole

lenke UDIR - Rammeplan for barnehagen

lenke Foreldreutvalget for barnehager

lenke Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

Fra barneskole til ungdomsskole

pdfPå veg fra barneskole til ungdomsskole - brosjyre (pdf)