Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO er 1.august 2023.

Det er mulig å søke i løpet av barnehage- eller SFO-året. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra første hele måned fra søketidspunktet og ut barnehage- eller SFO-året.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2022) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling - barnehage

lenkeRedusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema)

Mer informasjon om moderasjonsordningene finner du i lenkene under:

lenkeModerasjonsordninger - barnehage

lenkeModerasjonsordninger - SFO