Odal PPT er en forholdsvis nyetablert tjeneste som betjener kommunene Sør-Odal og Nord-Odal, samt Innlandet fylkeskommune. Tjenesten er en lovpålagt tjeneste som rammes inn av opplæringsloven.

Vi har to hovedarbeidsoppgaver:
1. Vi skal være gode veiledere, kompetansegivere og organisasjonsutviklere for barnehager og skoler.
2. Vi skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger i de tilfeller loven krever det.

Oppgavene vil være både på individ- og systemnivå.

Fra januar 2015 vil logopeden i Sør-Odal være faglig tilknyttet Odal PPT. Fra januar 2016 vil logopeden i Nord-Odal være faglig tilknyttet Odal PPT.