Fra 01.01.14 er barneverntjenesten i Nord-Odal og Sør-Odal slått sammen i et interkommunalt samarbeid, og heter nå Odal Barneverntjeneste.

Sør-Odal er vertskommune og tjenesten er lokalisert i Rådhuset i Sør-Odal. Odal Barneverntjeneste kan kontaktes i kontortid 08:00-15:30 på telefon 62 96 80 92.

Barnevernvakta

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon
Direkte: 404 41 673
Via politi: 02800

Åpningstider
Ukedager: Mandag til torsdag kl 15:00 til 08:00
Helg og helligdager : Vakt hele døgnet

Postadresse
Kongsvinger kommune, Barnevernvakta, PB 900, 2226 Kongsvinger

Interkommunalt samarbeid
Kongsvingerregionen barnevernvakt for kommunene Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler.

Foreldrehverdag er en nettressurs som er utarbeidet av Bufdir.

Alarmtelefon for barn og unge

Bekymringsmelding til barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet