Logopedtjenesten besøker barnehagene og skolene jevnlig. Logopeden kan foreta testing, opplæring og samarbeider med førskole-/grunnskolelærere og foreldre i forhold til tiltak.


Dette kan være barn som:

  • er sene til å komme i gang med å snakke
  • har problemer med å uttale ord og lyder
  • har leppe-, kjeve-, ganespalte
  • ikke mestrer grammatikk og setningsoppbygging
  • har problemer grunnet tospråklighet
  • har taleflytvansker eks. stamming
  • har problemer med stemmen, for eksempel heshet
  • har språkrelaterte lese- og skrivevansker
  • har fått en hjerneskade og har mistet språket/talenevnen de hadde tidligere

Henvisning til logoped sendes til Odal PPT.