Ønsker du støttekontakt til ditt barn?

Barn kan av ulike årsaker ha behov for støttekontakt. Det kan være at de har behov for større nettverk, flere og andre rollemodeller, noen som kan følge de på fritidsaktiviteter eller noen som kan være en forutsigbar og trygg voksenperson for dem. Tjenesten er som regel noen timer pr. uke. Støttekontakt vurderes ut fra barnets behov, jfr. Helse -og omsorgstjenesteloven. 

Søknad om å få støttekontakt

Etter at Nord-Odal kommune har mottatt din søknad vil du/dere bli invitert til en samtale vedrørende søknaden, før et vedtak fattes.


 

Ønsker du å jobbe som støttekontakt?

Støttekontakt er en person som kan gi andre støtte og oppfølging på fritiden. Hensikten er at barnet skal oppleve en meningsfull fritid sammen med andre.  Det stilles ingen spesielle krav til utdannelse for deg som ønsker å være støttekontakt, men kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring og oppfølging. Arbeidet er lønnet og betalt av kommune.

Søknad om å bli støttekontakt