Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for alle skoleelever.

Helsesykepleier på skolene tilbyr:

  • helseopplysning, undervisning og veiledning både individuelt og i grupper
  • helsesamtale på 1. og 8.trinn
  • åpen dør
  • samtaler med enkeltelever
  • samarbeid med foresatte, skole og andre instanser
  • tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • deltagelse i tverrfaglig samarbeid
  • vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram