Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjenesten, og har som formål å forebygge sykdom og fremme barns helse. Helsestasjonen ønsker også å bidra til å styrke og støtte deg i rollen som forelder/foresatt.

I henhold til lov om pasient- og brukerrettigheter, har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Helsestasjonsprogrammet:

Alder

Hvem/hva

 

 • Helsesykepleier tar kontakt med familien innen to uker etter hjemkomst fra fødeavdelingen
 • Tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Tilbud om barselgruppe med jordmor

6 uker

 • Kontakt med helsesykepleier/lege
 • Rotavirusvaksine (1.dose)
 • Vaksine mot tuberkulose (BCG); for barn i definerte risikogrupper

  (les mer på
  FHI om barnevaksinasjonsprogrammet)

3 måneder

 • Kontakt med helsesykepleier
 • Vaksiner:
  •  DTP-IPV-Hib-Hep B
  •  Pneumokokksykdom (PKV)
  •  Rotavirusvaksine (2.dose)

4 måneder

 • Barselgruppe med helsesykepleier og fysioterapeut

5 måneder

 • Barselgruppe med helsesykepleier
 • Vaksiner:
  • DTP-IPV-Hib-Hep B
  • PKV

6 måneder

 • Kontakt med helsesykepleier og lege

8 måneder

 • Barselgruppe med helsesykepleier og tannpleier

10 måneder

 • Barselgruppe med helsesykepleier
 • Forebygging barneulykker

12 måneder

 • Kontakt med helsesykepleier og lege
 • Vaksiner som ved 5 mnd.

15 måneder

 • Kontakt med helsesykepleier
 • MMR-vaksine

18 måneder

 • Barselgruppe med helsesykepleier

2 år

 • Kontakt med helsesykepleier og lege

4 år

 • Kontakt med helsesykepleier
 • Hørselstest
 • Synstest

Dette er de faste kontaktene, individuelle avtaler utover dette tilbys etter ønske og behov.

Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.

Helsestasjon har tilbud om COS-P veiledning i grupper.

Nyttige lenker: