Kommunal fysioterapi

Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi til barn og unge og veiledning i helsestasjon, barnehager og skoler, behandling og oppfølging av korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske institutter. Fagleder i tjenesten er tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator.

                
Kommunal ergoterapi

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade eller ved kronisk sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske hjelpemidler.

Kommunens kortidslager for hjelpemidler tas hånd om av Ny vekst og kompetanse. Forespørsler om enkle hjelpemidler som ønskes lånt ut for en kortere periode kan rettes direkte på telefon 62 97 10 15.

Henvisningskjemaer til kommunale fysioterapeuter/ergoterapeut finner du under skjemaer