Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge under 18 år, som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. Avlastning vurderes ut fra pårørendes behov, jfr. Helse -og omsorgstjenesteloven. 

Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er om:

 • du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Hva er avlastning?

Hensikten er å avlaste dere som er pårørende, som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. 

Formålet er

 • å hindre at du blir overbelastet
 • å gi deg som mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie
 • bidra til å opprettholde gode familierelasjoner
 • bevare sosiale nettverk
 • gi deg mulighet til å delta i helt vanlige aktiviteter

Hva koster det?

Avlastning er gratis. Aktiviteter knyttet til avlastningen kan koste noe og må dekkes av de som får tjenesten.

Hva slags avlastning kan jeg få?

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. Du kan få avlastning på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet ditt eller på institusjon.

Hvor mye avlastning kan jeg få?

Tilbudet er individuelt tilpasset. Det vil si at hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester barnet ditt har og hvor mye dere ønsker selv.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Hvordan søke om avlastning?

Søknadsskjema 

Etter at Nord-Odal kommune har mottatt din søknad vil du/dere bli invitert til en samtale vedrørende søknaden, før et vedtak fattes.

 

Ønsker du/dere å være avlastningshjem?

Avlsastningshjem innebærer at du/dere tar imot et barn i deres eget hjem, som deltar i deres normale hverdag. 

Avlastningstjenesten kan være helge- og/eller ferieavlastning,

Søknad om å bli avlastningshjem/avlaster