All kommunikasjon med skolene og SFO, slik som meldinger, fraværsregistrering m.m. vil heretter foregå i Visma Flyt Skole (VFS). Dagens rutiner for kontakt med skolen og fraværsmeldinger vil gå parallellt frem til høstferien, deretter skal dette skje i VFS.

Skolene har sendt ut informasjonsskriv og opplæringsmateriell til alle foreldre. Opplæring og mer informasjon om VFS vil bli gitt på foreldremøtene denne høsten.

Oppvekstetaten har utarbeidet en samleside for alt med Visma Flyt Skole. Ved å følge lenken under finner du mer informasjon.

Samleside - Visma Flyt Skole