Skolene i Nord-Odal ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår :)

Spesielt vil vi ønske de nye første- og åttendeklassingene velkommen til en ny og spennende hverdag, vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Nyttig informasjon - samleside med informasjon, vedtekter for SFO og retningslinjer for skolene i Nord-Odal.

Årets skolestart er fortsatt påvirket av at vi er en spesiell situasjon ift. koronapandemien. Regjeringen har bestemt at skolene skal planlegge for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Gult nivå betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal gå på skolen som normalt, jf. skoleruta.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen.

Utdanningsdirektoratet har også laget et informasjonsskriv til foreldre.

huske