Elevene har øvd inn årets Blimé-dans og fremførte denne klokka 12 sammen med skoler rundt om i hele Norge og mange andre land i Europa. Elevene sang også sangen «Stopp – ikke mobb!». Denne sangen synger vi hver gang skolen møtes til fellessamlinger.

Opplæringslovens formålsparagraf vektlegger at opplæringa skal bygge på respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Store, viktige verdier som må gjøres nære og oppleves i praksis hvis vi skal oppnå at de kryper inn under huden på elevene. Sand sentralskole jobber med disse verdiene gjennom hele skoleåret. I Blimé-uka får de stor plass i opplæringa og mange praktiske øvelser gjennomføres for å øve opp sosial kompetanse.

Å være «den ene» som gjør en forskjell i noen andres liv, er fokuset for årets Blimé. Dette er en fin bevisstgjøring og kan få stor betydning i noens liv.  Slagordet som har vært med i Blimé i mange år er på mange måter så enkelt, men viser seg allikevel vanskelig: Si hei, være en venn – Blimé!

Fellesaktiviteter på tvers av klassetrinn skaper samhold og vennskap. Skolen har gode erfaringer med at de eldste elevene vokser når de får ansvar for andre. Elevene viser mye omsorg og støtte for de yngste elevene. De er rause, hjelpsomme og forståelsesfulle. Fadderordningen som skolen har for 1.klassinger gir god læring på mange plan. Trygghet, sosial trening, å ta hensyn, vennskap og samhold jobbes inn mellom samværet mellom 1. og 6.klasse. I Blimé-uka har hele skolen vært ute i skolegården og lekt sammen i aldersblandede grupper. Her var det mye støtte, smil og glede å se.

Takk til sporty elever som byr på seg selv, slipper seg løs og trår til med dans i Sand sentrum. Det var fint å være med i fellesskapet av dansende elever over hele landet. Skolene sender et tydelig signal når alle trår til med Blimé-dansen på samme tid!

Skolen sender oppfordringen videre til alle innbyggerne i Nord-Odal. Smil til de du møter. Si hei – vær en venn, inkluder andre og tenk på at du kan være den ene som gjør en forskjell i noen andres liv.

 

Tegning Vær en venn       Tegning - jeg vil være en venn - du er ikke alene   Elever danser BlimÈ-dansen utendørs   Elever danser på Samlingsplassen foran kommunehuset