SMU Nord-Odal ungdomsskole – 2022/2023

Foreldre-
representanter

Elev-
representanter

Lærer-
representanter

Andre tilsatte

Eier-
representanter
Leder i elevrådet
Nestleder i elevrådet

Karianne Skjeppestad
Sondre Skjerven

Trude Trøbråten
Liselotte Flikkerud

Per Thomas Nyhuus
Eva Oppi Trøftbråten