SU Nord-Odal ungdomsskole – 2019/2020

Foreldre-
representanter

Elev-
representanter


Lærer-
representanter

Andre tilsatte


Eier-
representanter

 

 


Leder i elevrådet
Nestleder i elevrådet

Karianne Skjeppestad
Sondre Skjerven

Trude Trøbråten
Liselotte Flikkerud

Per Thomas Nyhuus
Eva Oppi Trøftbråten