Samarbeidet mellom hjem og skole er formalisert gjennom Foreldrerådet som består av alle foreldrene til elevene ved skolen. Foreldrerådet velger et eget arbeidsutvalg (FAU).

FAU Garvik skole
FAU Sand sentralskole
FAU Nord-Odal ungdomsskole

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter for elever, foreldre, lærere, andre ansatte, politikere og kommunen.

SU Garvik skole
SU Sand sentralskole
SU Nord-Odal ungdomsskole

Skolemiljøutvalget (SMU) består av representanter for de samme gruppene, men foreldrene og elevene skal her være i flertall. Dette utvalget har rett til å uttale seg om alle saker som dreier seg om elevenes fysiske og psykososiale forhold etter § 9 A i Opplæringslova.

SMU Garvik skole
SMU Sand sentralskole
SMU Nord-Odal ungdomsskole