Velkommen til nytt skoleår.

Vi møtes ute på skoleplassen mandag 21.august kl. 08.30.

Vi avslutter dagen kl.14.00.

Ekstra velkommen til nye 8.trinn.